Om Partex

Partex är i stora delar av världen liktydigt med en totalleverantör av märksystem i olika material som t ex. plast, folie och rostfritt stål. Systemen finns bland annat för alla typer av ledningar, kablar, rör och elektriska komponenter.

Det stora sortimentet och de smarta lösningarna gör att märkhylsorna inte bara används inom elbranschen utan också i slutanvändarled och i installationsindustrin, vid energiverk samt i transformator- och eldistributionsanläggningar.

Tack vare lyhördhet och stor flexibilitet, både i tillverkning och organisation kan vi snabbt och enkelt anpassa våra produkter efter kundernas behov och önskemål.